Trang rao vặt của Nguyễn Kim Huệ

 1.  CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON_L (315)Học hành tuyển sinh
 2.  Cấp chứng chỉ nghiệp vụ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG 0978588987 (340)Học hành tuyển sinh
 3.  Cấp chứng chỉ an toàn trong kinh doanh khí dầu hóa lỏng (305)Lao động việc làm
 4.  Chứng chỉ XE NÂNG, VẬN THĂNG. An toàn LÁI XE NÂNG, CẨU (367)Lao động việc làm
 5.  Cấp chứng nhận HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETTING (439)Học hành tuyển sinh
 6.  Chứng chỉ nghề MỘC,VẬN HÀNH NỒI HƠI, THIẾT BỊ ÁP LỰC (292)Học hành tuyển sinh
 7.  Cấp chứng chỉ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (325)Học hành tuyển sinh
 8.  Cấp chứng chỉ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY (393)Lao động việc làm
 9.  Mở lớp bồi dưỡng KỸ SƯ ĐỊNH GÍA 0978588987 (Ms Huệ) (479)Dạy kèm
 10.  Cấp chứng nhận về kỹ thuật AN TOÀN VẬN HÀNH NỒI HƠI (349)Học hành tuyển sinh
 11.  ​ Cấp chứng chỉ AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY (380)Học hành tuyển sinh
 12.  Cấp chứng chỉ nghiệp vụ kế toán tổng hợp_Lh 097858898 (508)Học hành tuyển sinh
 13.  ĐÀO TẠO và Cấp CHỨNG CHỈ GIẢNG VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG (362)Học hành tuyển sinh
 14.  Cấp chứng chỉ nghiệp vụ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP (324)Học hành tuyển sinh
 15.  Cấp chứng chỉ CHỈ HUY NỔ MÌN, THỢ NỔ MÌN (526)Dạy kèm
 16.  ➡➡➡ Cấp Chứng chỉ AN TOÀN HÓA CHẤT 0978588987 (312)Học hành tuyển sinh
 17.  Đào tạo và cấp chứng chỉ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ (285)Học hành tuyển sinh
 18.  ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ SU HỌC THỤY SỸ (142)Lao động việc làm
 19.  ➡➡ Cấp chứng chỉ nghề NẤU ĂN, LỄ TÂN, HÀN, ĐIỆN (412)Học hành tuyển sinh
 20.  cấp chứng chỉ NGHIỆP VỤ văn thư lưu trữ uy tin toan quoc (192)Học hành tuyển sinh
 21.  Đào tạo cấp chứng chỉ NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU_0978588987 (414)Học hành tuyển sinh
 22.  Dịch vụ phân tích đánh giá môi trườg lao động 0978588987 (429)Lao động việc làm
 23.  ➡➡➡ Chứng chỉ AN TOÀN DÀN GIÁO, LÀM VIỆC TRÊN CAO (383)Học hành tuyển sinh
 24.  Đào tạo và cấp chứng chỉ KIỂM ĐỊNH VIÊN ĐO LƯỜNG (449)Học hành tuyển sinh
 25.  KHAI GIẢNG LỚP VÀ CẤP CHỨNG NHẬN KHAI HẢI QUAN (430)Học hành tuyển sinh
 26.  Đào tạo, câp chứng chỉ NGHIỆP VỤ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG (429)Học hành tuyển sinh
 27.  Lịch khai giảng lớp Nghiệp vụ KHAI HẢI QUAN _ cấp (390)Học hành tuyển sinh
 28.  TuYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG KĨ THUẬT VIÊN HÀN TẠI NHẬT BẢN tháng (91)Tuyển sinh, du học
 29.  Chứng chỉ AN TOÀN LAO ĐỘNG THÔNG TƯ 27. 0978588987 (436)Học hành tuyển sinh
 30.  Cấp chứng chỉ KỸ NĂNG PHONG THỦY BẤT ĐỘNG SẢN (465)Dạy kèm
 31.  Đào tạo câp chứng chỉ nghiệp vụ QUẢN LÝ NHÀ CHUNG CƯ (361)Học hành tuyển sinh
 32.  Đào tạo AN TOÀN BỨC XẠ 0978588987 (304)Học hành tuyển sinh
 33.  Huấn luyện an toàn hóa chất 36. Ứng phó sự cố hóa chất (358)Tuyển sinh, du học
 34.  Quan trắc lấy mẫu và phân tích môi trường nước, không kh (294)Lao động việc làm
 35.  Cấp chứng chỉ kế toán viên hành chính sự nghiệp (306)Học hành tuyển sinh
 36.  Đào tạo bồi dưỡng kỹ năng SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝ (417)Dạy kèm
 37.  Cấp chứng chỉ Quản lý Nhà nước-Chương trình Chuyên viên (246)Học hành tuyển sinh
 38.  ████▬►Huấn luyện an toàn lao động tại Doanh nghiệp (309)Học hành tuyển sinh
 39.  ➡➡ Cấp chứng chỉ AN TOÀN VẬN HÀNH NỒI HƠI, LÒ HƠI (349)Học hành tuyển sinh
 40.  Chứng chỉ NÂNG BẬC THỢ HÀN, NỀ, CỐP PHA, SỬA CHỮA ô tô (368)Học hành tuyển sinh
1
Thông tin liên hệ
 • Họ Tên:Nguyễn Kim Huệ